Företag

”Vi befinner oss nu på den tillväxtstig vi önskar. Vi har ett brinnande intresse för att gå vidare.”

VUOKKO YRJÄNÄINEN OCH TIMO AALTONEN

Kontakta oss

Risken för med sig omfattande möjligheter

Steamecs huvudägare Vuokko Yrjänäinen och Timo Aaltonen är inte rädda för utmaningar. Ju större affär, desto större möjlighet.

Vuokko Yrjänäinen, som ansvarar för företagets förvaltning och inköp, berättar att Steamec har blivit en intressant projektaktör på den inhemska marknaden. Det har även uppstått en liten tillväxt inom export.

– Vi befinner oss nu på den tillväxtstig vi önskar. Vi har ett brinnande intresse för att gå vidare, konstaterar Timo Aaltonen som ansvarar för försäljning och leveranser.

– Skräddarsydda och långt vidareförädlade lösningar inom virkesförädling och metallindustrin utgör kärnkompetensen i Steamec Oy som grundades år 2013. Dessutom har vårt företag tillverkat bland annat en linje för deaktivering av granater för försvarsmakten.

Alltid unikt

Varje arbete är unikt, på Steamec har vi inte ännu utfört två likadana. Yrjänäinen betonar att man alltid börjar söka en lösning ur kundens perspektiv.

– Vi kan lyssna på kunden för att reda ut vad han eller hon egentligen vill ha. Därefter berättar vi vad det skulle löna sig för kunden att vilja ha för att erhålla bästa möjliga lösning, sammanfattar Aaltonen.

– Vi kan ge kunden något redan vid vårt första besök. Vi kan skapa mervärde för att göra så här. vår verksamhet bygger på teknologi och ett innovativt tankesätt och på österbottnisk risktagning, fortsätter han.

Yrjänäinen tillägger att kunden i regel har kunnat övertygas när man har satt sig ned vid ett gemensamt förhandlingsbord. Den största utmaningen är att nå potentiella kunder som Steamec kan erbjuda en fungerande lösning.

Vid tillväxt måste man våga

Steamecs ledare är övertygade om att handlingar säger mer än ord. Som exempel kan nämnas att företaget för några år sedan fick en order värd 1,3 miljoner euro. Det var betydligt mer än företagets dåvarande omsättning.

– Den affären var ett bevis på vår förmåga, vi klarade av att leverera den omfattande ordern i tid. Om vi hade misslyckats skulle driftsättningen av den fabrik vi hade grundat utomlands fördröjts. Sedermera har vi genomfört ett flertal nya projekt åt den här kunden, berättar Aaltonen.

För närvarande sysselsätter Steamec över tjugo personer. Vårt mål är att företagets omsättning ska fördubblas inom fem år. Det innebär även ganska många nya arbetsplatser. Enligt Yrjänäinen är den största utmaningen att hitta kompetenta försäljare som kan agera inom den krävande branschen. Försäljningsförhandlingarna pågår ofta länge och vad gäller omfattande industriprojekt genomförs förhandlingarna med ett flertal personer som ser på sakerna ur olika perspektiv.

– Vad gäller dyra upphandlingar måste vi med hjälp av betaltider kunna påvisa hur snabbt maskinen betalar sig och hur många arbetstagare den ersätter, resonerar Aaltonen.

– Ett drömprojekt skulle vara att vi en enda gång skulle få tillverka två likadana maskiner eller utrustningar. Då skulle vi kunna utnyttja fördelen med att duplicera och inte längre under projektets gång vara tvungna att lösa alla tekniska problem, konstaterar Yrjänäinen.

Vi får inte heller tveka att söka tillväxt inom export. Fram till idag har Steamec haft intressanta öppningar i Sverige och därför var detta vårt första målland.  Yrjänäinen säger att på hösten 2018 de har deltagit i en mässa inom branschen i Sverige.

Blev du intresserad? Kontakta oss